KURS ZAKOŃCZONY

Zapraszamy na najstarszy w Polsce, regularnie odbywający się kurs wiedzy o Wicca, znany jako Craft Wheel. Jesteśmy arcykapłanami linii Aleksandryjsko-Gardneriańskiej prowadzącymi tradycyjny kowen wiccański w okolicach Trójmiasta. Kursy dla poszukujących organizujemy od 2014 roku, w tym roku po raz pierwszy kurs odbędzie się online! Z wieloma z Was znamy się osobiście, część gościła u nas na Kaszubach lub na organizowanych przez nas spotkaniach wiccańskich w Gdyni, inni zaś mogą znać nas z różnych forów lub grup FB. Będzie nam miło ponownie się z Wami spotkać podczas kolejnego kursu na temat Wicca.

Blessed Be, Albruna & Marcin

Roczny kurs wiedzy o Wicca dla zainteresowanych ścieżką i poszukujących.

Zaczynamy w październiku 2018.

KURS ZAKOŃCZONY